Make your own free website on Tripod.com

MRSM BALIK PULAU, P. PINANG.

 

Guru Pengiring:

                  Encik Shamsulbahrin bin Hashim

                  Encik Emirudin bin Jaafar

                  Encik Shahrul Nizam bin Yusoff

                  Encik Sabar @ Ismadi bin Hat

 

NAMA

NAMA

Ahmad Khusairi bin Mohd Isa

Mohd Fahmi bin Nor Halid

Hamdi bin Hassan

Mohd Amir Syafiq bin Mohd Zahari

Mohd Fazolie bin Mohd Niza

Mohd Syahmi bin Abd. Ghafar

Mohd Najum Shafin

Mohd Aizad bin Shamsuddin

Izham Yusoff @ Yusuf

Mohd Safwan bin Itnin

Mohd Asuwad Sadali

Mohd Shahrul Ahmad Sabri

Muhd Mukhsin bin Ahmad Sani

Nor Shafik Shamsinor

Ahmad Faizal bin Amer Hamzah

Noor Fazzizuddeen bin Bakar

Nik Ahmad Bukti bin Nik Yusoff

Mohd Naqiuddin bin Mohd Zairi

Mohd Hafiz bin Omar

Mohd Hafiz bin Hamzah

Mohd Adzril bin Arifin

Ariff Farhan bin Ibrahim

Mohd Nazlee bin Mohd Zaki

Mohd Arif Fazdfilah bin Abu Bakar

Mohd Shabani bin Mehad

Akmal Syazni bin Ibrahim

Shahrul Fahmi bin Mohd Idris

Azman Md Tazery

Mohammad Redhuan Ahmad Jarjis

M. Arif Ruzme Supi

Nik Mohd Azhar bin Nik Abd. Malik

Fathuk Hakimi Mohd Ghazali

Abd. Hafiz bin Abd. Wahab

Ahmad Fikri bin Fauzi

Mohd Faiz bin Mohd Fawan

Mohd Rezza Putra Azian

Mohd Azhar bin Mohd Zain

Mohd Aizad Tajuddin