Make your own free website on Tripod.com

MRSM KUCHING, SARAWAK.

 

 

Guru Pengiring:

                 Encik Faizul bin Harun

                 Encik Mior Amrin Shah bin Mior Arip

 

 

BIL.

NAMA

 

BIL.

NAMA

1.

Mohd Syazly bin Sharkawi

 

11.

Joel Judson Jaimin

2.

Wan Muhd Izham bin Wan Mustapha

 

12.

Roystone Jafar

3.

Mohd Azuan bin Zainuddin

 

13.

Amir Hamzah bin Bujang

4.

Mohd Fadyad bin Mohamed Sabri

 

14.

Mohd Shafiq bin Muhd Sani

5.

Clarence Austin

 

15.

Chadrie Scott Padam

6.

Naquiddin bin Abd. Aziz

 

16.

Mohd Redzuan Mohd Dahlan Donald

7.

Kevin Ak Ningo

 

17.

Muhd Khairulanwar bin Zulkefley

8.

Alifh Omar bin Amir

 

18.

Muhd Hanif bin Morshidi

9.

Toloy Keripin Munsang

 

19.

Muhd Zairil Izwan bin Zaini

10.

Hensley Edwin

 

20.

Mohd Iqbal bin Hashim